(+32) 489 78 35 32 zvones@gmx.de
Seite wählen

Evropa v senci brexita

Prva slovenska tiskana knjiga je Abecednik, Trubar jo je skupaj s Katekizmom izdal leta 1550 v gotici, pet let kasneje še v latinici. Zadnjih nekaj let v Bruslju kroži rečenica, da je problem Evrope zaobsežen v prvih treh črkah abecede: ABC. Pod A je Amerika, ki pod Trumpovo administracijo Evrope ne jemlje resno, partnersko, pod B je brexit, odhod Velike Britanije iz Evropske unije, pod C pa je v angleščini, China, to je Kitajska, ki z rastočo močjo svetovne velesile ekonomsko spodriva Evropo. Sam osebno bi tem trem črkam dodal še četrto, to je: E, pri čemer mislim na Evropo samo, na njeno šibko identiteto, na njeno duhovno izpraznjenost.
Sredi januarja smo z zanimanjem spremljali dogajanje v Veliki Britaniji, kjer so v londonskem parlamentu glasovali o brexitu. Presenetil nas je izid glasovanja. Predlog britanske premijerke Therese May o sporazumnem odhodu iz EU je bil 15. januarja 2019 zavrnjen s 432 glasovi, za jih je glasovalo le 202. Naravnost zgodovinski poraz, so komentirali mediji po vsem svetu. Že naslednji dan, 16. januarja 2019, je bilo, na predlog opozicije, glasovanje o nezaupnici premierki Mayevi. Spet presenečenje: 306 za odstop, 325 proti. Ali ni to malo skregano z logiko, smo se spraševali. Pojasnilo sem našel v komentarju nemškega časopisa Süddeutsche Zeitung, kjer je novinar v četrtek, 17. januarja zapisal, da je v politični britanski godlji oslabljena premijerka May lahko zelo uporabna premijerka. Tako smo spet pri političnih igricah, izigravanju, egoističnemu izpostavljanju lastnih, strankarskih interesov.

Ali se ni zgodba o britanskem referendumu za izstop iz EU junija 2016 začela na podoben način? Takratni premijer David Cameron je izpeljal referendum, da je politično rešil svojo kožo. Na podoben način se je v pripravi pogajanj o izstopu Velike Britanije iz EU, do lastnega parlamenta, obnašala tudi Theresa May. Skupno dobro, za kar naj bi v prvi vrsti skrbela politika, v Evropi in Veliki Britaniji predstavniška demokracija, je potisnjeno v ozadje. Zato ni čudno, da je med ljudmi, tu lahko izenačimo Evropo in Veliko Britanijo, čedalje več apatije in nezadovoljstva.

Izpraznjeni družbeni in politični prostor pa v sedanji uri evropske zgodovine s pridom izrablja populizem. Ja, tudi ta je del zgodbe o referendumu za brexit. Kampanja za referendum je bila leta 2016 zgrajena na neresničnih mitih, lažeh, poenostavljenih rešitvah. Napihovala je britanski ponos, čut neodvisnosti, lastni pravni in družbeni sistem, vrojeno misel, da z evropske celine na otok tako in tako še nikoli ni prišlo nič dobrega. Ločitev, ki se obeta po štirih desetletjih skupne poti, je pokazala nekaj čisto drugega, cel kup nevarnosti za pravice ljudi, za podjetja, za znanstvenike, za zagotavljanje varnosti v Evropi. Nemčija in Francija, Belgija in Nizozemska so že začeli usposabljati dodatne carinike v pristaniščih in na letališčih, če bi slučajno prišlo do trdega, to je, nedogovorjenega brexita.

Trenutno lahko samo ugibamo, kaj bo sklep te zgodbe: Nova pogajanja, podaljšanje termina za dogovorjen izstop po 29. marcu 2019, nedogovorjeni izstop ali celo, kar bi si mnogi želeli, ponovni referendum? Ne glede na izid, si lahko želimo, da bi ohranili tesne stike in odnose na prodročjih znanosti, umetnosti, kulture, varnosti, zunanje politike, le-ti so še bolj pomembni kot zgolj ekonomsko uspešne povezave.

Ker moje pisanje ne želi biti dnevno politični komentar, ampak razmišljanje kristjana za kristjane, bom sklenil z mislijo na naš krščanski doprinos k skupnemu dobremu, k rasti v osebni in družbeni odgovornosti, k spodbujanju zaupanja. Sveti Janez Bosko je vzgajal mlade s priporočilom, naj postanejo dobri kristjani in pošteni državljani. Eno ne izključuje drugega.

Na eni od porok, ki sem ji bil priča kot duhovnik, je nevestin oče pred molitvijo očenaša povedal tole. V zakonu so pomembne tri črke: A, to je čas ko fant in dekle, mož in žena skupaj rasteta, črka H, to je takrat, ko morata vzporedno, vsak zase, izoblikovati svojo individualnost, in črka V, ko grozi nevarnost, da se razideta. Pri pozdravu miru sem tem trem črkam dodal še črko O. Le-ta se mi zdi najbolj krščanska, ker simbolizira krog, občestvo. V kolikor se kristjani združujemo v dobrem, lepem in poštenem, ko pri evharistiji stopamo v krog solidarnosti, pričujemo za Boga, ki je občestvo. Kjerkoli živimo, lahko ustvarjamo ozračja zaupanja, oaze smisla, stezice upanja. Koder je dobrota in ljubezen, tam je Bog. In mir! S papežem Frančiškom si zaželimo dobrih politikov, ki bodo v službi skupnega dobrega, v službi miru.

Dr. Zvone Štrubelj

Uvod v molitveno srečanje v Bruslju in Parizu

Dober večer. Pridite, vse je pripravljeno. 

Vesel sem, da sem danes zvečer skupaj z vami. Veselim se tudi v imenu cele Slovenije, ki je danes v središču molitvene pozornosti. Na slovenski nacionalni televiziji je bila prejšnji teden enourna oddaja Sveto in svet, ki je širši slovenski javnosti predstavila Svetovni molitveni dan. Sodelovala je umetnica Rezika Arnuš, ki je naredila plakat ekumenskega molitvenega srečanja in nekatere članice slovenskega odbora Svetovnega molitvenega dne /WGT/. V pripravi na današnji dogodek je Slovenijo obiskovalo 30 skupin iz celega sveta, veliko slovenskih prostovoljk pa je za realizacijo tega dogodka obiskalo druge države.

Pripravljenost – Bereitschaft: kommt, alles ist bereit. Gostoljubnost – Gastfreundlichkeit: miza je pogrnjena in obložena. Pripravljenost in gostoljubnost, to sta dve tipični lastnosti Slovenk in Slovencev. Majhen narod, eden najmanjših v Evropi, je od 8. stoletja naprej rastel v odprtosti do drugih. Na začetku, okrog leta 1000 je imel svojo samostojno kneževino, imenovano Karantanija, s sedežem na današnjem avstrijskem Koroškem. Karantanski knez je uvedel neposredno demokracijo. Pravila vladanja karantanskih knezov je četrti ameriški predsednik Thomas Jefferson /1801-1809/ vnesel v ameriško ustavo. Kmalu nato so Slovenci izgubili samostojnot skoraj za nadaljnih tisoč let, vse do leta 1991, ko je Slovenija dosegla svojo samostojnost. To je bila težka šola prilagajanja, šola upognjenih hrbtnov in obenem vaja v umetnosti preživetja.

V tem tisočletnem obdobju so izginili številni in večji narodi, Slovenci smo preživeli. Kako le, se lahko vprašamo? Z ljubeznijo do svojega jezika in svoje kulture. S pesmijo, ki je v srcu vsakega Slovenca in Slovenke. In s knjigo, predvsem s knjigo vseh knjig, z Biblijo. V 16. stoletju je slovenski katoliški duhovnik Primož Trubar sprejel reformne ideje Martina Lutra, zaradi česar je bil izgnan iz Slovenije, zatekel se je v Nemčijo, v Baden-Wuertemberg. 1550 je v Tubingenu izdal prvo slovensko knjigo Abecednik in Katekizem. V Kemptnu je začel prevajati Sveto pismo nove zaveze, vzgojil je učenca Jurija Dalmatina, ki je govoril latinsko, grško in hebrejsko. Leta 1584 je v Wittembergu izšel celotne prevod Svetega pisma v slovenščino.  Od 1550 – leto prve slovenske abecede, do 1584, celotnega prevoda Biblije –:  v samo 34 letih tak razvoj jezika. Tako smo Slovenci med prvimi desetimi narodi v Evropi, ki so dobili celoten prevod Svetega pisma. To je bilo delo slovenskega begunca Primoža Trubarja, ki ga je Nemčija, še posebej dežela Wurtemberg, sprejela za svojega.  Od tedaj naprej, od 16. stoletja, je slovenska beseda, slovenska kultura postala bistveni dejavnik našega preživetja. V Evropo zato nismo vstopili šele leta 2004, ko smo se  uradno pridružili Evropski uniji, ampak že leta 1584, ko smo dobili prevod Biblije.

Slovenija se nahaja na križišču kultur: mediteranske, germanske in slovanske. To se ne odraža le v naši bogati kulinariki. V duhu odprtosti in gostoljubja smo se Slovenci izoblikovali kot tridimenzionalni, tudi v verskem smislu. Mediteransko smo pozorni do znamenj in simbolov. Germansko razmišljamo, obdarjeni smo s kritičnim in analitičnim duhom. Slovansko smo globoki in intuitivni, v naši liturgiji je marsikaj, kar spominja na pravoslavno versko tradicijo. Zato za nas ekumenizem ni nekaj težkega, je skoraj prirojen, navzoč v naših genih. Tako danes zvečer v Sloveniji skupaj molijo katoličani, evangeličani, pravoslavni, verniki binkoštne in adventistične cerkve. Veselimo se, da Duh veje, kjer hoče. Dopustimo, da zaveje tudi v tej cerkvi, v tej naši skupnosti. Pridi, Sveti Duh, pridi, vse je pripravljeno!

Dr. Zvone Štrubelj

 

Guten Abend! Kommt, alles ist bereit!

Ich bin froh, dass ich den heutigen Abend mit Ihnen verbringen kann. Ich freue mich auch im Namen Sloweniens, das heute im Mittelpunkt des Gebetes steht. Die Sendung „Das Heilige und die Welt“ im slowenischen Nationalfernsehen der letzten Woche, war dem Weltgebetstag gewidmet. Die Künstlerin Rezika Arnuš, die das Plakat für den heutigen Tag erstellt hat, nahm an dieser Sendung teil, sowie einige der Mitgliederinnen des slowenischen Komitees des Weltgebetstages. Zur Vorbereitung dieser heutigen Veranstaltung besuchte Slowenien dreißig Gruppen aus aller Welt. Viele slowenische Freiwillige besuchten mehrere andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland und Österreich.

Pripravljenost – Bereitschaft: kommt, alles ist bereit. Gostoljubnost – Gastfreundlichkeit: der Tisch ist reich gedeckt! Bereitschaft, im Sinne von offen sein und Gastfreundschaft, das sind zwei typische Eigenschaften der Slowenen. Ein kleines Volk, eines der kleinsten in Europa. Um das Jahr Eintausend hatte Slowenien das erste unabhängige Fürstentum, das sich Karantanien nannte, das heutige Kärnten in Österreich, wo heute noch eine slowenische Minderheit lebt. Der karantanische Fürst hatte die erste europäische unmittelbare Demokratie eingeführt. Kurz nach dem Jahre Eintausend verloren die Slowenen die Unabhängigkeit und haben sie im Jahr 1991 wiedererlangt. Das war eine schwere Schule der Anpassung, und gleichzeitig eine gute Übung des Überlebens.

In dieser Zeit verschwanden viele größere Völker, die Slowenen haben überlebt. Wie war das möglich? fragen wir uns. Dank der Liebe zur eigenen Sprache und Kultur. Und mit Büchern, allen voran, das Buch der Bücher, die Bibel. Im sechzehnten Jahrhundert übernahm der slowenische katholische Priester Primož Trubar – Primus Truber, die Thesen des Reformators Martin Luther. Primus Truber wurde aus Slowenien vertrieben und fand Zuflucht in Deutschland, in Württemberg. Im Jahre 1550 publizierte er in Tübingen das erste slowenische Buch Abecedarium und Katechismus. In Kempten begann er fünf Jahre später die Bibel zu übersetzen. Sein Schüler war Jurij Dalmatin, der Latein, Griechisch und Hebräisch außerdem auch Deutsch, Italienisch, Slowenisch und Kroatisch beherrschte. Im Jahre 1584 publizierte er in Wittenberg die ganzheitliche slowenische Übersetzung der Bibel.

Von 1550 bis 1584 sind nur 34 Jahre vergangen. In nur 34 Jahren hat sich die slowenische schriftliche Sprache entwickelt. Mit diesem Ereignis zählt Slowenien zu den ersten zehn Völkern Europas, welches die ganzheitliche Übersetzung der Bibel zur Verfügung hatte. Das war der Verdienst des slowenischen Flüchtlings Primus Truber, der von Deutschland, insbesondere vom Fürstentum Württemberg aufgenommen wurde. Wir sind dankbar dafür.

Seit dem, seit dem sechzehnten Jahrhundert hat die slowenische Sprache und Kultur das Überleben Sloweniens gewährleistet. So können wir feststellen, dass Slowenien nicht erst 2004 Bestandteil von Europa wurde, sondern schon im Jahre 1584 zu Europa zählte, als wir die Übersetzung der Bibel bekamen.

Slowenien befindet sich an der Kreuzung verschiedener Kulturen: die mediterrane, die germanische und die slawische. Diese Vielfalt spiegelt sich nicht nur in unserer kulinarischen Tradition. Im Geist der Offenheit und der Gastfreundschaft haben wir Slowenen uns, auch im religiösen Sinn, mit einem dreidimensionalen Gedankengut entwickelt. Wie die Mediterraner, achten wir auf Zeichen und Symbole. Wie die Germanen, denken wir eher kritisch und analytisch. Wie die anderen Slawen sind wir intuitiv und tiefgründig. In unserer Liturgie befinden sich mehrere Elemente der orthodoxen Tradition. Deshalb ist uns die Ökumene nicht fremd, sie ist fast angeboren, sie gehört zu unseren Genen.

Vor diesem Hintergrund beten heute in Slowenien alle gemeinsam: die katholische, die evangelische, die orthodoxe Gemeinde sowie die Gläubigen der Pfingst- und Adventist Kirche. Wir freuen uns, dass der Geist weht wo er will. Lassen wir es zu, dass er auch in dieser Kirche, in dieser unserer Gemeinde weht. Komm, Heiliger Geist, komm, alles ist bereit! Pridi, Sveti Duh, pridi – vse je pripravljeno!

Dr. Zvone Štrubelj

Svetovni ekumenski molitveni dan za Slovenijo

Pri ekumenskem molitvenem dnevu smo 1. marca sodelovali tudi v Belgiji, Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem in Švedskem. Sam sem se udeležil molitve v anglikanski cerkvi sv. Trojice v Bruslju, pri ekumenskem molitvenem srečanju v cerkvi Emavs, kjer se zbirajo evangeličani, pa sem predstavil Slovenijo. V molitvi se je v teku 24 ur za roko prijelo veliko vernic in vernikov različnih krščanskih veroizpovedi. To je bil topel objem solidarnosti, ki so jo zmožne le žene. Ob bogato obloženi mizi gostitelja – Boga – je dovolj prostora za vse, smo razmišljali ob priliki o veliki gostiji. Na mesto tistih, ki se niso odzvali povabilu, so prišli revni in bolni iz vseh križišč sveta. Globoka duhovna tema, ki je tudi socialna. Nabirka pri vseh bogoslužjih je bila namenjena otrokom in ženam iz Slovenije.

Kako močno povezuje molitev, sem ta dan globoko začutil. Na Nizozemskem, v Haagu in v Leidnu, so pri bogoslužju sodelovale sodelavke Slovenskega pastoralnega centra. Za Slovenijo so molili v 500 cerkvah na Nizozemskem. Metka Dijkstra Murko pa je zapisala: »V Haagu smo se pozdravili z ‘Dober večer’ in se je v Lukaskerk glasil ‘Oče naš’ v slovenščini. Slovenke Mojca, Romana in Metka smo tudi po molitveni uri zelo zainteresiranim udeležencem pripovedovale o življenju v Sloveniji: o vsakodnevnih težavah, s katerimi se srečujejo številne Slovenke, pa tudi o njihovem, občudovanja vrednem, pogumu in trdoživosti. Nabirka pri bogoslužju je bila namenjema centru ASPI za otroke z Aspergerjevim sindromom, materinskemu domu Karitas in projektu za Rome v Pušči. Poleg materialne je predvsem ta molitvena podpora znak tople solidarnosti, ki jo Nizozemke čutijo z vrstnicami v Sloveniji.« V Parizu so pri bogoslužju zbranim posredovali moje uvodno razmišljanje. V Hamburgu je skupaj z drugimi molila slovenska družina. Iz Švedske poroča Zvone Podvinski takole: »Svetovni molitveni dan v Göteborgu na Švedskem, lepo ekumensko bogoslužje, ki smo ga končali z agape in to posebno slovensko: Slovenska narodna noša, slovenska potica, slovenski krofi, slovenski keksi, celo slovenski kruh iz Köpinga. Bogu hvala vsem sodelujočim in cerkvi, ki nas je gostila!«

3. marca smo v Slovenskem pastoralnem centru v Bruslju pri maši podoživeli svetovni molitveni dan za Slovenijo. Goreče smo molili, med evharističnim slavjem pa prebrali tudi nekaj prošenj, ki so jih izoblikovali člani anglikanske in evangeličanske skupnosti v Bruslju.

župnik, dr. Zvone Štrubelj